פורום יוצרים - כללי הקבוצה

forum yozrim

פורום יוצרים באדיבות האתר של נילי דגן

ברוכים הבאים לקבוצת הפייסבוק "פורום יוצרים באדיבות האתר של נילי דגן" (להלן: הקבוצה") שנועדה לשימוש אישי ולא מסחרי והינה ללא כוונת רווח.

זה המקום לשיתופי פעולה בין מגוון יוצרים, אתרים, בלוגים וקבוצות פייסבוק לפרסום יצירות ואירועי תרבות ובידור - בתחומי שירה, ספרות, מוזיקה, זמר, קולנוע, תיאטרון, צילום, בישול ואמנות פלסטית.
יוצרים וחברים מוזמנים להתעדכן, לקרוא להשתתף ולשתף במה שקורה ועולה בפורום ובאתר של נילי דגן. www.nillydagan.com
הנכם מוזמנים להעלות תכנים כגון, קטעי ספרים, שירי משוררים, מאמרים, כתבות, תמונות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, קליפים, קטעי וידאו, סרטוני אנימציה וכדומה ("התכנים") , אולם כיון שתכנים אלה מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים הרי שיש לעשות כל שימוש רק על פי הרשאה של בעלי זכויות היוצרים ו/או מתן קרדיט על פי חוק.

אנא קראו תנאי השימוש שלהלן בעיון, שכן הכניסה לקבוצה, השימוש בה ובתכנים המוצגים בה מהווה הסכמה מצדכם לתנאים הכלולים במסמך זה.

1. הכניסה לקבוצה זמינה לכל אחד ובלבד שתשמרו על כללי הקבוצה, על שפה הולמת ועל אופי הקבוצה.
2. המידע המועלה מוגן בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות, ולכן מותר להשתמש בדף רק באופן אישי ולא מסחרי ואסור להעתיק את התכנים, להציגם בציבור, לפרסמם, או להעבירם הלאה, באופן זמני או קבוע, חלקי או מלא אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב.
3. הנך מתחייב שלא להעלות כל תוכן שאין בידך את מלוא הזכויות או ההסכמות הנדרשות לשם הצגתו, באופן שיהווה, בין השאר, הפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהן ובאחריותך הבלעדית לדאוג שהעלאת ו/או השימוש בתוכן כאמור אינם עומדים בניגוד להוראות הדין.
4. ההשתתפות בפעילות הקבוצה מותנה בהסכמתך ובהתחייבותך כי לא תעשה או תבצע או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות את החוק או את כללי פייסבוק. לפיכך, בעצם הכניסה לקבוצה, אתה מתחייב שלא לבצע פעולות כאלו לרבות שלא לבצע או להעלות פוסטים שאינם קשורים לקבוצה או לפעילותה.
5. מנהלי האתר רשאים לנהוג בתכנים המועלים השונים מנהג בעלים, לעשות בהם כל שימוש וזאת ללא צורך בקבלת אישורך ו/או הסכמתך.
6. אין לפרסם את עצמכם בקבוצה בכל דרך אלא ככל שהדבר יותר מפורשות ופוסטים או פרסומים ללא רשות יוסרו על ידי מנהלי האתר או שמי שהעלה אותם יסולק ממנו.
7. יתכן ונעלה פוסטים של הצעות עבודה אותן נאסוף עבורכם. איננו מרשים העלאת פוסטים של עזרה במציאת עבודה. וניתן להעלות את עצמכם בתוך פוסטים או התייחסויות בתוך הפוסט בכל הקשור להצעות העבודה.
8. הנך מתחייב שלא להעלות כל תוכן ו/או מידע אשר הינו אחד (או יותר) מהאמורים להלן: פוגעני; דיבתי; לשון הרע; פורנוגרפי; אירוטי; מיני; גזעני; מהווה הפרה של פרטיות גולש אחר; מהווה מעשה עבירה או עוולה או מעודד למעשים כאלו; עלול לפגוע ברגשותיהם ו/או בזכויותיהם של כל אדם, קבוצה, ציבור או כל גורם שהוא (בין השאר, אך מבלי למצות, פגיעה על רק השתייכות לדעת, גזע, לאום, מין, עדה, אורח חיים, מוצא או העדפה מינית); יש בו משום הונאה, רמייה או הטעייה; הסתה לגזענות; אפליה; שיש בו משום פיתוי לא הוגן להוצאות כספיות או להתקשרויות בלתי סבירות; כל תוכן או מידע אחר אשר ייקבע על ידי רשות מוסמכת כי הינו בלתי חוקי ו/או אסור.
9. אין להעלות לינקים ללא רשות, לשתף דפים אחרים ללא רשות או להשתמש בתוכן ללא רשות או לעשות שימוש בפרופילים פיקטיביים.
10. אנו נהיה רשאים לערוך ו/או לשנות ו/או להחליט שלא להעלות ו/או להסיר ו/או לפקח על ולנטר את תכני הגולשים, אך גם אם לא נעשה זאת לא יהא בכך כדי להקים אחריות ו/או חבות שלנו בכל האמור ו/או הנוגע לתכנים הגולשים ו/או לכל תוצאה אשר עשויה לקרות ו/או תקרה בפועל כתוצאה מהסתמכות עליהן או מהשימוש בהן.
11. איננו אחראים בשום צורה ו/או אופן לכל כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק גוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות וכיו"ב, אשר עשויים להגרם לך ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מפוסטים או תכנים שתעלה לאתר ו/או שבהם תעשה שימוש. האחריות, הן במישרין והן בעקיפין, הבלעדית בהקשר זה מוטלת עליך בלבד.
12. תכני הגולשים עשויים להיות חשופים לכל דורש ועשויים להיות פתוחים לשימושים של גולשים נוספים מלבדך. הנך מסכים כי לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת כלפינו בהקשר זה.
13. הנך מתחייב לשפות ולפצות אותנו, בגין כל תביעה, טענה או דרישה שתוגש נגדנו, בקשר לתכנים אשר הועלו על ידך בקבוצה.
14. נהיה רשאים לעשות שימוש בפרטים אשר יסופקו על ידך במסגרת הקבוצה לכל מטרה חוקית לרבות, משלוח מידע, עדכונים, הצעות שיווקיות שונות, הודעות בנוגע למבצעים, פרסומות וכיו"ב.
15. ככל שתועלה במסגרת הקבוצה פעילויות מיוחדות כגון בזאר/שוק/מבצעים וכו' הרי שכל הכללים שלעיל יחולו גם על פעילויות אלה ללא יוצא מן הכלל.
16. ככל שיש לכם טענה באשר לתוכן ו/או תמונה ו/או כל פרט אחר במסגרת העמוד, הנכם מוזמנים לפנות אלינו ולפרט את טענתכם ואנו נטפל בה בהתאם להוראות כל דין.
17. כללים אלו אינם סותרים או נוגדים את כללי השימוש של פייסבוק ואתם מתבקשים לעיין בהם.
18. הצוות ישמח לעזור לכם בכל פנייה ובקשת עזרה. ניתן לפנות לעזרה והתייעצות למדור "שאל שאלה" בדף.

לדף הפייסבוק של פורום יוצרים

 

הזנת תוכן: 29.6.2015

חזרה לדף הראשי "פורום יוצרים"