nilly dagan

רות רזניק-לסק משוררת, סופרת, מתרגמת, ruth-reznikעיתונאית ומרצה. מייסדת עמותת "לא" – לחימה באלימות נגד נשים ב-1977. הקימה שלושה מקלטים לנשים מוכות, קווי חירום, ושימשה כמנהלת וכמנכ"לית. פרשה לגמלאות בשנת 2011 ומונתה ליו"ר העמותה.
ממייסדות התנועה הפמיניסטית, התנועה לזכויות האזרח – ר"צ, שדולת הנשים בישראל וארגון גשר נשים לשלום. כמו כן הייתה חברה בוועד הפועל של ההסתדרות ויו"ר מר"צ בנעמת.

שימשה ארבע קדנציות כחברת מועצה והנהלה בעיריית הרצליה, יו"ר מספר ועדות עירוניות וחברת דירקטוריונים של שני בתי אבות ציבוריים.
עבדה בשגרירות ישראל בלונדון ובמספר חברות בישראל. בשנות ה-70 של המאה הקודמת הייתה בעלת עסק עצמאי לתרגומים והדפסות.

מדליקת המשואה בשנת 2000 ואות המופת בכנס שדרות ב-2006 על פעילותה למען נשים בחברה.
ב-2009 זכתה בפרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

אלמנה, אם ל-3 וסבתא ל-10.

 

חזרה לדף הראשי "סופרי הרצליה"