שושנה גדליהו

כבוגרת הסמינר ע"ש אליעזר שיין בפתח תקווה הייתה שושנה גדליהוshoshana ged לגננת הראשונה בעיירה אופקים בנגב. בסיום שירותה הצבאי חזרה כגננת לעירה, הרצליה. בו-בזמן למדה מדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב וחינוך באוניברסיטת בר-אילן.

פרסמה שישה ספרי שירה: "שורות אישיות" (1995), "ניצוצות חיים" (1997), "קסם השירה" (2000), "השירה כמראה" (2005), "שירי חיוך ודמע (2020) ו"כוחה של שירה" (2022).

שושנה גדליהו לבית רוזובסקי היא בת לראשוני העיר הרצליה. אם לשלושה, סבתא לעשרה נכדים וסבתא רבתא לארבעה נינים.